Home Teknik Definition af bio-produkter

Definition af bio-produkter

Mineralolie Brancheforeningens holdning er, at såfremt et smøremiddel markedsføres og sælges som biologisk nedbrydeligt, skal testmetoden og resultatet af bionedbrydelighedstesten anføres under produktets specifikationer/tekniske data og produktet skal opfylde mindst et af følgende kriterier:

>/= 60% nedbrudt efter 28 døgn ifølge OECD 301 B eller F

>80% nedbrudt efter 21 døgn ifølge CEC-L-33-A-93

For OECD 301F skal resultatet være relateret til ThOD

For smørefedter gælder ikke samme kriterium, da denne type produkter ikke kan nedbrydes i samme hastighed som smøreolier. Derfor må minimumskriteriet - for at en smørefedt kan betegnes som et bioprodukt - bl.a. være, at en stor del af produktet består af fornyelsesbare råvarer og i øvrigt har en lav toksicitet i vandmiljø sammenlignet med konventionelle smørefedter.

Smørefedtet skal være medtaget på den svenske "Gøteborg-liste" ("Ren smörja") eller kunne dokumentere, at den opfylder kriterierne til at kunne blive optaget på denne liste.