Home Teknik Biohydraulik

Biohydraulik

Biohydraulik

Type

Anvendelse/egenskaber

HEES

Esterbaseret. Findes i en mættet og umættet version hvor den mættede version er den med længst levetid. De to typer svarer til VHLP olier. Den umættede har mange åbne bindinger som oxygen kan binde sig til og oxidere olien. Den mættede har ikke så mange åbne bindinger og er derfor mindre følsom overfor ældning. Dette giver længere holdbarhed.

HEPR

Kan anvendes til de fleste applikationer og svarer til en VHLP.

PAO baseret bioolie. PAO-baserede olier opfylder ikke ISO 15380.

HETG

Vegetabilsk olie, anbefales ikke til hydrauliksystemer. Den har kort levetid og viskositeten er ikke stabil.

HEPG

Polyglykol olie, der kan anvendes steder hvor vand kan forekomme. Må ikke blandes med mineralsk olie. Gode slidbeskyttende egenskaber. Man skal være opmærksom på kompatibilitet mht. maling og pakninger.

HEPG Bio olier er meget sjældne.

 

ISO 15380

Er den standard der er mest anvendt på nuværende tidspunkt, anvendes internationalt.

Forskriver minimum 60 % nedbrydning inden for 28 dage.

OECD 301

Standard der anvendes internationalt.

Standarden kræver at 60 % er nedbrudt indenfor de første 28 dages test.

CEC L-33-A-93

Udgået standard som ikke længere er tilstrækkelig.

Testen anses som teknisk forældet.

Standarder indenfor biohydraulik

Klassifikationer

Tysk standard der beskriver oliens påvirkninger på vandmiljø. Standarden gælder i Tyskland men er anerkendt i og brugt flere lande.

  • WGK 1 - Lav fare for vandmiljø

  • WGK 2 - Fare for vandmiljø

  • WGK 3 – Alvorlig fare for vandmiljø

Godkendelser

Der findes mange forskellige godkendelsesorganer indenfor biohydraulik, i Europa er ”Der Blaue Engel” og ”EU Ecolabel” de mest udbredte.

 

 

 

 

 

 

.