Home
Din brancheforening

Mineralolie Branchen er en af Danmarks ældste brancheforeninger, der siden starten i 1917
har været den foretrukne brancheforening for
udbydere af smøreolie i Danmark.
Vores formål er at samle smøreoliebranchen i
en fælles enhed, så vi står stærkere
i spørgsmål af interesse for branchen og
varetagelse af medlemmernes faglige,
tekniske og miljømæssige interesser.
Som medlem får du adgang til:

  • brancheinformationer
  • miljøinformationer
  • tekniske informationer
  • lovgivningsinformationer
  • spildolieløsninger
  • affaldsløsninger
  • brancheaftaler